ورزش آیکیدو یک هنر رزمی است به این معنا که شما وارد یک دنیایی از تکنیک ها تکرار نشدنی میشوید,یک روش برای مهار حریف خودتان ندارید بلکه هزاران راه برای دفاع کردن در برابر مهاجمین به روش های گوناگون دارید

در شرایط سخت و مختلف و در فضای گوناگون بزرگ یا محدود میتوانید با دفاع کردن در برابر مهاجمین خود نه تنها از خودتان دفاع کنید بلکه میتوانید اسیب جدی به شخص مزاحم وارد کنید!

شما میتوانید بدون هیچ زور و قدرتی نیروی حریف خودتان را به خودش تغییر مسیر بدهید فقط کافیه که بدانید چطور این نیرو را میتوان در مسیر مهاجم بر علیه خودش استفاده کرد

مهم نیست حریفتون چقدر درشت هیکلتر از شما باشد این شعاریس که تمام مربی های آیکیدو و دفاع شخصی میگویند

همانطور که اشاره ای به دنیای هنر رزمی آیکیدو گفته شده به این معناست که آیکیدو یک ریتم ثابت ندارد! در موقعیت های گوناگون میتوانید واکنش نشان بدهید.

در موقع درگیری معمولا شروع به فحاشی لفظی اغاز میشود و یا قدرت نمایی به عنوان مثال:

شما در حال داد و بیداد هستید که یکدفعه فرد با گرفتن یقه شما یا با گرفتن صورت شما…. شروع به تنش یا تحدید میکند که شما میتوانید در همان لحظه سریع واکنش نشان بدهید و همان نیرویی که به سمت شما نشانه گرفته است را به خودش انتقال بدهید و در نهایت مفاصل همان دست را قفل کنید تا نگذارید به شما اسیب جدی وارد کند.

آیا در این شرایط که نیروی حریف را مهار میکنیم به آن آسیب هم میزنیم؟

بله صرفا آیکیدو فقط مهار حمله نیست با یک سری از تکنیک ها میتوانید ان مهار را تبدیل به یک موقعیت حمله ای بکنید که اسیب بسیار و بسیار جدی میتوانید به او وارد کنید که با پارگی سیستم های اعصبی و در رفتگی و شکستن و… ختم مشود.

البته اگر هم بخواهید این نیرو را کنترل کنید هم میتوانید بدون اسیب جدی حریف خودتان را فقط زمین گیر کنید اما به شرط اینکه مهاجم از خودش مقاومتی نشان ندهد در غیر این صورت اسیب جدی میبیند.

و همچنین آیکیدو به شما کمک میکند که تمرکز کنید و دور از استرس و پرخاشگری باشید زیرا ورزش ایکیدو با شعار صلح طلبی ساخته شده است برای همین این ورزش تهاجمی نیست اما با کوچکترین حمله سریع واکنش دفاعی مرگباری نشان میدهد تا قبل از کوچیکترین برخوردی از طرف مهاجم به خود واکنش نشان دهد.

به هیچ عنوان نباید دست حریف روی هدف نقاط شما حتی کوچکترین برخوردی داشته باشد باید انقدر سریع واکنش نشان بدهید تا مهاجم مهار شود.
با ما همراه باشید تا گام به گام آیکیدو را با شما آشنا کنیم
فلسفه ی آیکیدو