فیلم آیکیدو قسمتی از همایش دونووان وایته (Donovan Waite) این سمینار برای اولین بازدید در Colorado برگذار شد

مشخصات عکس
بیوگرافی:  دونووان وایته blank

 

ویدیو از Donovan Waite: