فیلم آیکیدو استیون سیگال(Steven Seagal) یک کلاس کارشناسی ارشد در آیکیدو در مسکو برگزار می کند

مشخصات عکس
بیوگرافی:    استیون سیگال blank

 

ویدیو از Steven Seagal: