فیلم آیکیدو قسمتی از همایش کریستین تیسیر (Christian Tissier) در سال ۲۰۱۹ – Ukraine

مشخصات عکس
بیوگرافی:      کریستین تیسیر کریستین تیسیر

 

ویدیو از christian tisser: