ویدیوی (1) Christian Tissier

کریستین تیسیر

فیلم آیکیدو قسمتی از همایش کریستین تیسیر (Christian Tissier) در سال 2009

مشخصاتعکس
بیوگرافی:      کریستین تیسیرکریستین تیسیر

ویدیو از christian tisser: