در این ویدیوی اموزشی دفاع شخصی یکی از پرکاربردترین دفاع شخصی برای حملات مزاحمتی های خیابانی را اموزش داده شده است

دفاع شخصی مخصوص خانمها: