برای بستن ESC را بزنید

admin

از وقتی که وارد دنیای آیکیدو شدم خیلی دنبال سایت مرجعی بودم که در مورد ورزش آیکیدو مطالب داشته باشد اما متاسفانه چنین سایتی وجود نداشت برای همین تصمیم گرفتم آیکیدو98 را بسازم....