مرور دسته بندی

تاریخچه آیکیدو

f8986228fdfba7ddc5341d7a8fda25e2

زندگینامه استاد موریهه اوشیبا

موریهه اوئه شیبا (به ژاپنی: 植芝 盛平 Ueshiba Morihei) بنیان‌گذار ورزش رزمی آیکیدو است. اغلب به او لقب بنیان‌گذار (به ژاپنی: 開祖 Kaiso) یا استاد بزرگ (به ژاپنی: O’Sensei 大先生/翁先生) را دادند.