مرور دسته بندی

ویدیوهای آموزشی دفاع شخصی

دفاع شخصی کیف قاپی

آموزش ویدیوی مقابله با کیف قاپی

حمله ی مهاجیمین کیف قاپی در خیابان که به وسیله ی موتور و یا به صورت پیاده رو انجام میشود و این مساله برای خانمها زیاد در خیابان پیش میاید. که با دیدن این ویدیو خیلی راحت میتوانید خودتان را در برابر کیف قاپی در امان بدارید.