مرور برچسب

ایکیدو بهتر است یا هاپکیدو

aikidovshapkido

تفاوت بین آیکیدو و هاپکیدو چیست؟

دو رشته ورزشی آیکیدو و هاپکیدو در دنیای ورزش های رزمی طرفداران خاص خود را دارند و از طرفی این رشته ورزشی هر دو زیر شاخه‌ای از هنر رزمی ژاپنی به نام جوجیتسو هستند که به ترتیب هنر‌های رزمی از ژاپن و کره است. برخی این دو رشته را یکسان و مشابه می دانند در صورتی که تفاوت هایی در این بین خودنمایی می کند