مرور برچسب

دفاع شخصی بانوان

نقاط حساس بدن

9 نقطه ی حساس در بدن

بدن انسان بسیار پیچیده و شگفت انگیز است اما با این حال نقاطی از بدن وجود دارد که بسیار حساس و اسیب پذیر هستن.شما با این نقاط حساس بدن میتوانید در دفاع شخصی بکار ببرید و خودتان را از دست مهاجمین در امان بدارید

دفاع شخصی کیف قاپی

آموزش ویدیوی مقابله با کیف قاپی

حمله ی مهاجیمین کیف قاپی در خیابان که به وسیله ی موتور و یا به صورت پیاده رو انجام میشود و این مساله برای خانمها زیاد در خیابان پیش میاید. که با دیدن این ویدیو خیلی راحت میتوانید خودتان را در برابر کیف قاپی در امان بدارید.