مرور برچسب

hakama

هاکاما

هاکاما چیست؟

هاكاما نوعی لباس سنتی ژاپنی است . هاكاما قسمتی از كمر تا تقریباً قوزك پا را می پوشاند و مانند دامن چین دار است. در گذشته هاكاما صرفاً توسط مردان پوشیده می شده و لیكن اكنون خانم ها نیز (البته با اندكی تغییر شكل) می پوشند.