در سایت مطالب زیادی وجود دارد و شما نمیدانید که برای یادگیری پایه آیکیدو از کجا باید شروع کرد.ما به ترتیب حرکات آیکیدو را در جدول زیر قرار داده ایم برای مشاهده هر مطلب در بخش لینک بر روی مشاهده کلیک کنید.

این بخش بزودی راه اندازی خواهد شد…